Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Titles Index D

pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next
Dai Zhen 戴震
Daigaku zemināru Tōyō shi 大学ゼミナール東洋史. [Tōyō shi 東洋史]
Daijingtang shihua 帶經堂詩話
Daily life for the common people of China, 1850 to 1950 : understanding Chaoben culture
Daily life in China on the eve of the Mongol invasion, 1250-1276. [La vie quotidienne en Chine. English]
Dainange ji 岱南閣集
Daiyi bian 代疑編. Yang Qiyuan xiansheng chaoxing shiji 楊淇園先生超性事蹟. [Quæstiones Diversæ de Religione Christiana]
Daiyi pian 代疑篇. [R.G. Oriente, III, 219.9]
Daiyi pian 代疑篇 [Zhengxin pian 徵信篇]
Daiyi xupian 代疑續篇
Daizu 傣族
Dajiang zhongliu 大江中流
Dakai tongxiang Zhongguo zhi men 打開通向中國之門 : 利瑪竇四百年易逝, 唯友誼長存 = Opening a door to China : remembering Matteo Ricci S.J. (1610-2010) with symbols of friendship
Dalai lama zhuan 達賴喇嘛傳. Dalailama zhuan
Dali chengshihua 大理城史話
Dali gudai wenhua shigao 大理古代文化史稿
Dali xingji 大理行記. Dianyouji 滇遊記. Diannan xinyu 滇南新語. Weixi jianwenji 維西見聞記. Nanzhong zashuo 南中雜說. Dianzaiji 滇載記
Daliang shouchengji jianzheng 大梁守城記箋證
Dall'Europa alla Cina, contributi per una storia dell'astronomia
Dalu wenyi shijie huaisi 大陸文藝世界懐思
pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next