Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Titles Index S

pages    <<<  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>>    prev | next
Shanghai Shi dang'anguan guancang lishi dang'an ziliao mulu 上海市檔案館館藏历史檔案資料目錄. Jiaoyu lei 教育類
Shanghai Shi dang'anguan guancang Yingwen ziliao mulu 上海市檔案館館藏英文資料目錄
      A catalog of English holdings, Shanghai Municipal Archives

Shanghai Shi dang'anguan jianming zhinan 上海市檔案館簡明指南
Shanghai Shi dang'anguan kaifang dang'an quanzong mulu 上海市檔案館開放檔案全宗目錄
Shanghai shizhuang tuyong 上海時裝圖詠
Shanghai tongzhiguan qikan 上海通志館期刊
Shanghai T'ou-Sè-Wè Museum = Shanghai Tushanwan bowuguan 上海土山灣博物館
Shanghai tushuguan Xiwen zhenben shumu 上海圖書館西文珍本書目. Shanghai Library catalog of Western rare books
Shanghai xianhua 上海閒話
Shanghai Xiaodaohui Qiyi shiliao huibian 上海小刀會起義史料彙編
Shanghai Xiaodaohui Qiyi shiliao huibian 上海小刀會起義史料匯編
Shanghai xuesheng yundong da shiji 上海學生運動大事記 : 1919年5月-1949年9月
Shanghai xuesheng yundongshi 上海學生運動史, 1945-1949
Shanghai Yufochansi 上海玉佛禪寺 = Shanghai Jade Buddha Temple
Shanghai Zhendan daxue Zhendan nüzi wenli xueyuan haiwai xiaoyou minglu 上海震旦大學震旦女子文理學院海外校友名錄. Directory of overseas alumni of Aurora University & Aurora College for Women of Shanghai
Shanghai zhinan 上海指南. [Guide to Shanghai : a Chinese Directory of the Port]
Shanghai zibenzhuyi gongshangye de shehuizhuyi gaizao 上海資本主義工商業的社會主義改造
Shanghai zongjiaoshi 上海宗教史
Shanghai zujie zhi 上海租界志
Shanghai 上海1932 : [Zuixin Shanghai ditu 最新上海地圖]
pages    <<<  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>>    prev | next