Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Schall von Bell, Johann Adam 湯若望, 1592-1666

pages    1  2    prev |  next
Tianzhu shengjiao yueyan 天主聖教約言. Jincheng shuxiang 金呈書像. Tianzhu zhengdao jielüe 天主正道解略. Lun Shishi zhi fei 論釋氏之非. Pi lunhui feili zhi zheng 闢輪迴非理之正
Western learning and Christianity in China : the contribution and impact of Johann Adam Schall von Bell, 1592-1666
Xinfa biaoyi 新法表異. [Jap-Sin II, 39.4-5]
Xinli xiaohuo 新曆曉或. [Jap-Sin II, 39.6-39.7]
Xueli xiaobian 學曆小辯. [Jap-SIn II, 64]
Yuanjing shuo 遠鏡說. Xingjing 星經. Xingxiang kao 星象考. Jingtian gai 經天該
Yuanjing shuo 遠鏡說
Yuanjing shuo 遠鏡說. [Jap-Sin II, 39.2]
Yuanjing shuo 遠鏡說. [mss]
Zhuzhi qunzheng 主制群徵
pages    1  2    prev |  next