Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Li Jiannong 李劍農, 1880-1963

pages    1     prev  |  next
The political history of China, 1840-1928. [Zuijin sanshinian Zhongguo zhengzhishi 最近三十年中國政治史. English]
Song Yuan Ming jingji shigao 宋元明經濟史稿
Wei Jin Nan-Bei Chao Sui Tang jingji shigao 魏晉南北朝隋唐經濟史稿
Wuxu yihou sanshi nian Zhongguo zhengzhishi 戊戌以後三十年中國政治史
Xian Qin liang Han jingji shigao 先秦兩漢經濟史稿
Zhongguo jinbainian zhengzhishi 中國近百年政治史
Zhongguo jinbainian zhengzhishi 中國近百年政治史
Zhongshan chushi hou Zhongguo liushinian dashiji 中山出世後中國六十年大事記, 1866-1928
pages    1     prev  |  next