Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Wu Weiwei 吳巍巍

pages    1     prev  |  next
Fujian yu Zhong-Xi wenhua jiaoliu shi lun 福建與中西文化交流史論
Xifang chuanjiaoshi yu wan Qing Fujian shehui wenhua 西方傳教士與晚清福建社會文化
Zhenshi yu niuqu : Xifang chuanjiaoshi shiye zhong de wan Qing Fujian shehui zhi yanjiu 真實與扭曲 : 西方傳教士視野中的晚清福建社會之研究
pages    1     prev  |  next