Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Chen Yuan 陳垣, 1880-1971

pages    1  2     prev  | next
Chen Yuan laiwang shuxin ji 陳垣來往書信集
Chen Yuan quanji 陳垣全集
Chen Yuan shixue lunzhuxuan 陳垣史學論著選
Chen Yuan shiyuanxue zawen 陳垣史源學雜文
Chen Yuan xueshu lunwenji 陳垣学术論文集
Chen Yuan'an xiansheng lunxue shoujian 陳援庵先生論學手簡
Da Tang Xiyuji 大唐西域記
Jiaokanxue shili 校勘學釋例. [Yuan dianzhang jiaobu shili 元典章校補釋例]
Kaifeng Yicileye jiaokao 開封一賜樂業教考
Kangxi yu Luoma shijie guanxi wenshu 康熙與羅馬使節關係文書
      Qianlong Yingshi jinjian ji 乾隆英使覲見記

Kangxi yu Luoma shijie guanxi wenshu yingyinben 康熙與羅馬使節關係文書影印本
Kangxi yu Luoma shijie guanxi wenshu 康熙與羅馬使節關係文書
Liyun shuwu congke 勵耘書屋叢刻
Liyun shuwu wenxueji : shixuejia Chen Yuan de zhixue 勵耘書屋問學記 : 史學家陳垣的治學
Mingji Dian-Qian Fojiao kao 明季滇黔佛教考
Mingmo Wu Yushan xiansheng linianpu 明末吳漁山先生歷年譜. [Wu Yushan xiansheng nianpu 吳漁山先生年譜]
Qingchu sengzheng ji 清初僧諍記
Shenke Yuan dianzhang jiaobu 沈刻元典章校補
Shihui juli 史諱舉例
Shishi yinianlu 釋氏疑年錄
pages    1  2     prev  | next