Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Yang Keqin [Yeo Khiok-khng] 楊克勤

pages    1     prev  |  next
Jizu misi : xiuci yu kuawenhua quanshi de huiying 祭祖迷思 : 修辭與跨文化詮譯的回應
Nü-nan zhi jian : nüxing shenxue yu quanshixue 女男之間 : 女性神學與詮釋學
pages    1     prev  |  next