Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Li Yan 李棪, 1910-1996

pages    1     prev  |  next
Donglindang jikao 東林黨籍考
Xin Yuanshi kaozheng 新元史考證. Mingshi li'an 明史例案
      Donglindang jikao 東林黨籍考. Donglin dengkelu 東林登科錄

pages    1     prev  |  next