Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Xie Guozhen 謝國楨, 1901-1982

pages    1     prev  |  next
Gu Ningren xuepu 顧寧人學譜
Guji luncong 古藉論叢
Huang Lizhou xuepu 黃棃洲學譜
Jiang-Zhe fangshuji 江浙訪書記
Mingdai nongmin qiyi shiliao xuanbian 明代農民起義史料選編
Mingdai shehui jingji shiliao xuanbian 明代社會經濟史料選編
Ming-Qing zhiji dangshe yundong kao 明清之際黨社運動考
Nan Ming shilüe 南明史略
Qing kaiguo shiliao kao 清開國史料考
Qingchu liuren kaifa Dongbeishi 清初流人開發東北史
Qingchu nongmin qiyi ziliao jilu 清初農民起义資料輯錄
Qingchu nongmin qiyi ziliao jilu 清初農民起义資料輯錄
Wan Ming shiji kao 晚明史籍考
Zengding Wan Ming shiji kao 增訂晚明史籍考
pages    1     prev  |  next