Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Yuan Mei 袁枚, 1716-1798

pages    1     prev  |  next
Du Suiyuan shihua zhaji 讀隨園詩話札記
Harmony Garden : the life, literary criticism, and poetry of Yuan Mei (1716-1798)
Shipin jijie 詩品集解. Xu Shipin 續詩品. Xu Shipin zhu 續詩品注
Suiyuan shihua 隨園詩話
Suiyuan shihua 隨園詩話
Suiyuan shihua 隨園詩話. Suiyuan shihua buyi 隨園詩話補遺
Suiyuan shihua 隨園詩話. Suiyuan shihua buyi 隨園詩話補遺.
Suiyuan shixuan 隨園詩選
Suiyuan wenxuan 隨園文選
Suiyuan yishi 隨園軼事
Xiangzhu Suiyuan shihua 詳註隨園詩話. [Suiyuan shihua 隨園詩話]
      Suiyuan shihua 隨園詩話

Xiaocangshanfang chidu 小倉山房尺牘
Xiaocangshanfang chidu 小倉山房尺牘
Xiaocangshanfang chidu 小倉山房尺牘
Xiaocangshanfang wenji 小倉山房文集. [Suiyuan quanji 隨園全集]
Zuben Suiyuan shihua 足本隨園詩話. [Suiyuan shihua 隨園詩話]
pages    1     prev  |  next