Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Sejong 세종 / 世宗, King of Korea, 1397-1450

pages    1     prev  |  next
Hunmin chŏngŭm ŭi kujo wŏlli : Kŭ yŏkhakchŏk yŏn'gu 訓民正音의構造原理 : 그易學的研究. [Hunminjeongeum 訓民正音]
Hunmin chŏngŭm 훈민정음 = Hunmin chŏngŭm : haeye ŏnhae 訓民正音 : 解例諺解. [Hunminjeongeum]
Wŏ̆lh hin ch'yŏn'gang chik'ok ssyang 강지콕썅 = Wŏrin ch'ŏn'gang chi kok sang 月印千江之曲上 [Worin cheon’gang jigok]
Wŏrin sŏkpo (kwŏn 1, 2). 月印釋譜 (卷一, 二). [Hunminchŏngŭm 訓民正音. Wŏlinsŏkbo 月印釋譜]
Yongbi ŏch'ŏn'ga 龍飛御天歌. [Yongbieocheonga 용비어천가]
pages    1     prev  |  next