Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Sin Kyŏng-jun [Sing Yeongjun] 申景濬, 1712-1781

pages    1     prev  |  next
Ŏnmunji : oe sasŏ 諺文誌 : 外四書. [Kyŏngse Hunmin chŏngŭm tosŏl 經世訓民正音圖說. Hunmin chŏngŭm unhae 訓民正音韻解. Kyerim yusa [Jilin leishi] 鶏林類事. Chosŏn'gwan yŏgŏ [Chaoxianguan yiyu] 朝鮮館譯語]
pages    1     prev  |  next