Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Paek Sun-jae [Baek Sunjae] 백순재 = 白淳在

pages    1     prev  |  next
Hwang Hyŏn chŏnjip 黃玹全集. [Hwang Hyeon jeonjip 황현전집]
Kim T'aeg-yŏng chŏnjip 金澤榮全集. [Geum Taekyeong jeonjip 금택영전집]
Yi Kŏn-ch'ang chŏnjip 李建昌全集. [I Geonchang jeonjip 이건창전집]
      Myŏngmidang chip [Myeongmidangjip] 명미당집 = 明美堂集. Tangŭi t'ongnyak [Danguitongnyak] 당의통략 = 黨議通略

pages    1     prev  |  next