Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Kang Chae-ŏn [Gang Jaeeon 姜在彦 – 강재언], 1926-2017

pages    1     prev  |  next
Chōsen no seigakushi 朝鮮の西学史. [Chosŏn ŭi sŏhaksa 조선의西學史. Japanese]
Chosŏn ŭi sŏhaksa 조선의西學史. [Joseon ui seohaksa]
Sŏyang kwa Chosŏn : kŭ i munhwa kyŏkt'u ŭi yŏksa 서양과조선 : 그이문화격투의역사. [Seoyang gwa Joseon. Seiyō to Chōsen 西洋と朝鮮. Korean]
pages    1     prev  |  next