Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Xue Fucheng 薛福成, 1838-1894

pages    1     prev  |  next
Chushi siguo riji 出使四國日記. [Chushi Ying-Fa-Yi-Bi siguo riji 出使英法義比四國日記]
Chushi Ying-Fa-Yi-Bi siguo riji 出使英法義比四國日記. Chushi riji xuke 出使日記續刻
Guo Songtao deng Shi Xi ji liuzhong 郭嵩燾等使西記六種. Lundun yu Bali riji 倫敦與巴黎日記. Yingyao riji 英軺日記. Chushi Ying Fa Yi Bi siguo riji 出使英法義比四國日記
      Chushi riji xuke 出使日記續刻. Taixi geguo caifeng ji 泰西各國采風記. Selections

Yongan biji 庸盦筆記
Yongan biji 庸盦筆記
Yongan wen bieji 庸盦文别集
pages    1     prev  |  next