Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Fang Hao 方豪, 1910-1980

pages    1  2     prev  | next
Duanjian yishu : ji nannü qingnian 短簡一束 : 寄男女青年
Ershi shiji yiqian Taiwan dizhen jilu huikao 二十世紀以前臺灣地震記錄彙考
Fang Hao liushi zhi liushisi zixuan daidinggao 方豪六十至六十四自選待定稿
Fang Hao liushi ziding gao 方豪六十自定稿. [Collected works of Maurus Fang Hao]
Fang Hao wenlu 方豪文錄
Hongloumeng xinkao 紅樓夢新考
Li Zhizao jike Tianxue chuhan kao 李之藻輯刻天學初函考
Li Zhizao yanjiu 李之藻研究
Ma Xiangbo (Liang) xiansheng wenji, xubian, xinbian 馬相伯(良)先生文集, 續編, 新編
Ma Xiangbo xiansheng wenji xubian 馬相伯先生文集續編
Ma Xiangbo xiansheng wenji 馬相伯先生文集
Mingmo Qingchu Tianzhujiao bifu Rujia xueshuo zhi yanjiu 明末清初天主敎比附儒家學說之研究
Mingmo-Qingchu Tianzhujiao bifu Rujia xueshuo zhi yanjiu 明末清初天主教比附儒家學說之研究
Notes sur les plus anciens livres chinois imprimes a Manille (1593-1607)
      Ming Wanli jian Manila kanyin zhi Hanwen shuji 明萬曆間馬尼拉刊印之漢文書籍

Songshi 宋史
Wang Zheng zhi shiji jiqi shuru Xiyang xueshu zhi gongxian 王徵之事蹟及其輸入西洋學術之貢獻
      Philippus Wang Cheng's achievements and contributions to the introduction of Western learning into China

Zhongguo Tianzhujiaoshi renwuzhuan 中國天主教史人物傳
Zhongguo Tianzhujiaoshi renwuzhuan Qingdai pian 中國天主教史人物傳清代篇. [Zhongguo Tianzhujiaoshi renwuzhuan 中國天主教史人物傳. 第2-3册]
Zhongguo Tianzhujiaoshi renwuzhuan 中國天主教史人物傳
Zhong-Xi jiaotongshi 中西交通史
pages    1  2     prev  | next