Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Kangxi 康熙, Emperor of China, 1654-1722

pages    1     prev  |  next
Emperor of China : self portrait of K’ang hsi
Fengzhi kanxing Rijiang Yijing jieyi 奉旨刊行日講易經解義. [Jap-Sin I, 18]
Kangxi Huangyu quanlan tu 康熙皇輿全覽圖. [Man-Han hebi Qing neifu yitong yudi bitu 滿漢合璧清內府一統輿地秘圖]
Kangxi shixuan 康熙詩選. [Poems. Selections]
Kangxi yu Luoma shijie guanxi wenshu 康熙與羅馬使節關係文書
      Qianlong Yingshi jinjian ji 乾隆英使覲見記

Kangxi yu Luoma shijie guanxi wenshu yingyinben 康熙與羅馬使節關係文書影印本
Kangxi yu Luoma shijie guanxi wenshu 康熙與羅馬使節關係文書
Kangxi zhengyao 康熙政要
Peiwenzhai shuhua pu 佩文齊書畫譜
Pianzi leibian 駢字類編
Pianzi leibian 駢字類編. Yuding Pianzi leibian 御定駢字類編
Quan Tangshi : fu Quan Tangshi yi 全唐詩 : 附全唐詩逸
Qupu 曲譜
Rijiang Shujing jieyi 日講書經解義. [Jap-Sin I, 28]
The Sacred Edict of K'ang Hsi. [Shengyu guangxun 聖諭廣訓. English & Chinese]
The Sacred Edict of K'ang Hsi. [Shengyu guangxun 聖諭廣訓. English & Chinese]
Sanhe Shengyu guangxun 三合聖諭廣訓. [Shengyu guangxun 聖諭廣訓. Shengyu guangxun zhijie 聖諭廣訓直解. Polyglot]
Shuli jingyun 數理精蘊
Tingxun geyan 庭訓格言. [Shengzu Ren huangdi tingxun geyan 聖祖仁皇帝庭訓格言]
Zishi jinghua 子史精華
pages    1     prev  |  next