Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for He Ruzhang 何如璋, 1837 or 8-1891

pages    1     prev  |  next
Riben riji 日本日記. Jiawu yiqian Riben youji wuzhong 甲午以前日本游記五種. Fusang youji 扶桑游記. Riben zashishi 日本雜事詩(廣注)
pages    1     prev  |  next