Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Wu Han 吳晗, 1909-1969

pages    1     prev  |  next
Chaoxian Lichao shilu zhong de Zhongguo shiliao 朝鮮李朝實錄中的中國史料. [Yijo sillok 李朝實錄. Chinese. Selections]
Dengxia ji 燈下集
Dushi zhaji 讀史箚記
Hai Rui baguan : lishiju 海瑞罷官 : 歷史劇
Jiang-Zhe cangshujia shilüe 江浙藏書家史略
Jin Ping Mei yanjiu lunji 金瓶梅硏究論集
Lun Jin Ping Mei 論金瓶梅
Sanjiacun zhaji 三家村札記
Wu Han shixue lunzhu xuanji 吳晗史學論著選集
Wu Han zawen xuan 吳晗雜文選
Zhongguo jindaishi changshi 中國近代史常識
Zhongguo lishi changshi 中國歷史常識
Zhu Yuanzhang zhuan 朱元璋傳
pages    1     prev  |  next