Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Ji Yun 紀昀, 1724-1805

pages    1  2     prev  | next
Bei Song shihua kao 北宋詩話考. Siku zhulu Nan Song shihua tiyao pingshu 四庫著錄南宋詩話提要評述
Fantastic tales by Ji Xiaolan. Ji Xiaolan zhiguai gushi xuan 紀曉嵐志怪故事. [Yueweicaotang biji 閱微草堂筆記. Selections. English & Chinese]
Heyin Siku quanshu zongmu tiyao ji Siku weishou shumu jinhui shumu 合印四庫全書總目提要及四庫未收書目禁燬書目
      Siku weishou shumu tiyao 四庫未收書目提要.; Qingdai jinhui shumu sizhong 清代禁燬書目四種

Ji Xiaolan waizhuan 紀曉嵐外傳
Jipi Yingkui lüsui 紀批瀛奎律髓. [Yingkui lüsui 瀛奎律髓]
Pingshuizhai shi bieji 缾水齋詩别集. Wulumuqi zashi 烏魯木齊雜詩. Yujing qianlian ji 玉井搴蓮集. Jinque pansong ji 金闕攀松集. [瓶水齋詩集]
Qinding Siku quanshu 欽定四庫全書. [Yingyin Siku quanshu sizhong 影印四庫全書四種. Huangyou xinyue tuji 皇祐新樂圖記. Shaoxi zhouxian shi dian yi tu 紹熙州縣釋奠儀圖. Jiashan tushu 家山圖書. Qinding buhui Xiao Yuncong Li sao quantu 欽定補繪簫雲從離騷全圖]
Shadows in a Chinese landscape : the notes of a Confucian scholar. [Yuewei caotang biji 閱微草堂筆記. English]
Shending Fengya yiyin 審定風雅遺音
Siku quanshu jianming mulu 四庫全書簡明目錄
Siku quanshu xuedian 四庫全書學典. [Encyclopedia quatuor bibliothecarum]
Wenxin diaolong 文心雕龍
Wenyuange cangshu quanjing 文淵閣藏書全景. [Qing Wenyuange shice tushuo 清文淵閣實測圖說]
      [Qinding siku quanshu jianming mulu 欽定四庫全書簡明目錄. The Imperial Library Wen Yuan Ke]

Xiangzhu Yueweicaotang biji 詳註閱微草堂筆記. [Yueweicaotang biji 閱微草堂筆記]
Xuxiu Siku quanshu tiyao 續修四庫全書提要. Qinding Siku quanshu zongmu 欽定四庫全書總目
Yueweicaotang biji 閱微草堂筆記
Yueweicaotang biji 閱微草堂筆記
Yueweicaotang biji 閱微草堂筆記
Yueweicaotang biji 閱微草堂筆記
Yueweicaotang biji 閱微草堂筆記
pages    1  2     prev  | next