Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Zheng Xuan 鄭玄, 127-200

pages    1     prev  |  next
Baihutong 白虎通. Baihutongyi 白虎通義. Baihutong delun 白虎通德論. Bo Wujing yiyi 駁五經異義
Famoshou 發墨守. Zhengaohuang 箴膏肓. Qifeiji 起廢疾
Jingyizhi xinji 經義知新記. Jianyu xiansheng dushu biji 健餘先生讀書筆記. Liuyilun 六藝論
Mao Shi zhengyi 毛詩正義. [Mao Shi zhushu 毛詩注疏]
Mao Shi zhushu 毛詩注疏
Maoshi zhushu 毛詩注疏. [Shijing 詩經]
Shangshu dazhuan 尚書大傳. [Shujing 書經]
Shangshu dazhuan 尚書大傳. [Shujing 書經]
Shangshu Zhengzhu 尚書鄭注. [Shujing 書經]
Xiaojing yishubu 孝經義疏補. Xiaojing Zhengzhu 孝經鄭注. Jishi shijian 集事詩鑑
Yiwei shileimou 易緯是類謀. Yiwei qian zaodu 易緯乾鑿度 [Yiwei qian zuodu 易緯乾鑿度]. Yiwei qiankun zaodu 易緯乾坤鑿度. Yiwei qianyuan xuzhi ji 易緯乾元序制記. Yiwei kunling tu 易緯坤靈圖
Zhengshi Zhouyi zhu 鄭氏周易注 : 附補遺
Zhengzhi liangzhong 鄭志兩種
Zhengzhi shuzheng 鄭志疏證. Zhengji kaozheng 鄭記考證. Dalin xiaocun Zhouli nan shuzheng 答臨孝存周禮難疏證
Zhouyi zhengzhu 周易鄭注. Yijie fulu 易解附錄
pages    1     prev  |  next