Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Li Fengmao 李豐楙

pages    1     prev  |  next
Donggang Donglonggong jiaozhi : dingchounian jiuchao qingcheng xie'en shuihuoqi anqingjiao
      東港東隆宮醮志 : 丁丑年九朝慶成謝恩水火祈安清醮

Donggang ying Wang : Donggang Donglonggong dingchou zhengke ping'an jidian
      東港迎王 : 東港東隆宮丁丑正科平安祭典

Wei Jin Nan-Bei Chao wenshi yu daojiao zhi guanxi 魏晉南北朝文士與道敎之關係
Wuru yu zhejiang : Liuchao Sui-Tang Daojiao wenxue lunji 誤入與謫降 : 六朝隋唐道教文學論集
Xingbie, shenge yu Taiwan zongjiao lunshu 性別, 神格與臺灣宗教論述
Yishi, miaohui yu shequ : Daojiao, minjian xinyang yu minjian wenhua 儀式, 廟會與社區 : 道敎, 民間信仰與民間文化
You yu you : Liuchao Sui-Tang youxianshi lunwenji 憂與遊 : 六朝隋唐遊仙詩論文集
pages    1     prev  |  next