Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Takeuchi Yoshio 武內義雄, 1886-1966

pages    1     prev  |  next
Rongo shi kenkyū 論語之研究. [Lunyu 論語. Japanese. Selections. 1939]
Rōshi 老子. [Daodejing 道德經. Japanese & Chinese]
Shina shisōshi 支那思想史. [Shina tetsugakushi 支那哲學史]
Xian Qin jingji kao 先秦經籍考
pages    1     prev  |  next