Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Qu Yuan 屈原, ca. 343-ca. 277 B.C.

pages    1  2     prev  | next
Chongding Qu Yuan fu jiaozhu 重訂屈原賦校注. [Qu Yuan Fu 屈原賦. 1987]
Chu Sao xingu 楚騷新詁. [Chuci 楚辭. Li Sao 離騷 (Ancient Chinese poems). 1978]
Chuci sizhong 楚辭四種. [Chuci zhangju 楚辭章句. Qu Yuan fu 屈原賦. Li sao tu 離騷圖. Qu Yuan fu zhu 屈原賦注]
Chuci sizhong 楚辭四種. [Chuci 楚辭 (Ancient Chinese poems).1936]
Gudian xinyi 古典新義
Jiu Ge tu 九歌圖
Jiu Ge xinzhu 九歌新注. [Jiu Ge 九歌. 1982]
Jiu Ge 九歌. Jiu Zhang qianshi 九章淺釋. [Jiu Ge 九歌. Jiu Zhang 九章. 1967]
Li sao : and other poems of Chu Yuan
Li Sao jianshu 離騷箋疏. [Li Sao 離騷. 1981]
Li Sao jinyi 離騷今譯. [Li Sao 離騷]
Li Sao jishi 離騷集釋
Li Sao Jiu Ge jiping 離騷九歌輯評. [Li Sao 離騷. Jiu Ge 九歌. 1955]
Li Sao zuanyi 離騷纂義. [Li Sao 離騷. 1980]
Lidai shiren yong Qu Yuan 歷代詩人詠屈原
Qu fu quanshi 屈賦全釋. [Qu Yuan fu 屈原賦. 1986]
Qu fu xinbian 屈賦新編
Qu fu yinzhu xiangjie : fu Qu Fu shici 屈賦音注詳解 : 附屈賦釋詞
Qu Fuwei 屈賦微. [Qu Yuan Fu 屈原賦. 1963]
Qu Sao zhizhang 屈騷指掌. [Li Sao 離騷. 1979]
pages    1  2     prev  | next