Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Jia Yi 賈誼, 200-168 B.C.

pages    1     prev  |  next
Anshi 晏子. Ka Gi shinsho 賈誼新書. Kōson Ryūshi 公孫龍子
      [Yanzi chunqiu 晏子春秋. Jia Yi Xinshu 賈誼新書. Gongsun Longzi 公孫龍子. Japanese & Chinese]

Chia Yi's Owl fu. [Funiao fu 鵩鳥賦. English]
Jia Yi Xinshu 賈誼新書. [Xinshu 新書. 1875]
Jiazi Xinshu jijie 賈子新書集解
Kong Congzi 孔叢子. Xinyu 新語. Xinshu 新書
Xinshu 新書
Xinyu 新語. Xinshu 新書. Chunqiu fanlu zhu 春秋繁露注.
pages    1     prev  |  next