Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Hong Mai 洪邁, 1123-1202

pages    1     prev  |  next
Bingding guijian 丙丁龜鑑. Suibizhao 隨筆兆
Dianlun 典論. Siliu tanzhu 四六談麈. Rongzhai Siliu congtan 容齋四六叢談. Siliu hua 四六話
Nanchaoshi jingyu 南朝史精語. Nanshi zhaji 南史札記
Rongzhai shihua 容齋詩話
Rongzhai suibi wuji 容齋隨筆五集
Rongzhai suibi wuji 容齋隨筆五集
Rongzhai suibi 容齋隨筆
Tangren wanshou jueju xuan 唐人萬首絶句選
Tangren wanshou juejuxuan 唐人萬首絕句選. [Biaodian Tangren wanshou juejuxuan 標點唐人萬首絕句選]
Wanqiu tiba 宛丘題跋. Rongzhai tiba 容齋題跋
Xu Yijianzhi 續夷堅志
Xu Yijianzhi 續夷堅志. Huhai xinwen Yijian xuzhi 湖海新聞夷堅續志
Yijianzhi 夷堅志
Yijianzhi 夷堅志
pages    1     prev  |  next