Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Song Young-bae 宋榮培

pages    1     prev  |  next
Ch'ŏnju sirŭi 천주실의. [Tianzhu shiyi 天主實義. Korean & Chinese]
Kyouron, Sŭmultasŏt madi chamŏn, Kiin sip'yŏn 교우론 (交友論), 스물다섯마디잠언 (二十五言), 기인십편 (畸人十篇) : 연구와번역. [Jiaoyou lun 交友論. Ershiwu yan 二十五言. Jiren shipian 畸人十篇. Korean & Chinese]
pages    1     prev  |  next