Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Guo Moruo 郭沫若, 1892-1978

pages    1  2     prev  | next
Buci tongzuan卜辭通纂
Cai Wenji 蔡文姬. [Hujia shiba pai 胡笳十八拍]
Cao Cao lunji 曹操論集
Du Suiyuan shihua zhaji 讀隨園詩話札記
Guo Moruo quanji. Kaogubian 郭沫若全集. 考古编
Guo Moruo shaonian shigao 郭沫若少年詩稿
Guo Moruo shujian : zhi Rong Geng 郭沫若書簡 : 致容庚
Inkei suihen : Zensai shozō no ichi bubun 殷契粹編 : 善齋所藏之一部分. [Yinqi cuibian 殷契粹編]
Jiaguwenzi yanjiu 甲骨文字研究
Jiashen sanbainian ji 甲申三百年祭
Jinwen congkao 金文叢考
Li Bai yu Du Fu 李白與杜甫
Li sao : and other poems of Chu Yuan
Li Sao jinyi 離騷今譯. [Li Sao 離騷]
Liang Zhou jinwenci daxi kaoshi 兩周金文辭大系攷釋
Lishi renwu 歷史人物
Lun Guo Moruo de shi 論郭沫若的詩
Mao zhuxi shici sanshiqi shou 毛主席詩詞三十七首. [Mao zhuxi shici 37 shou 毛主席詩詞37首]
Moruo shici xuan 沫若詩詞選
Moruo shihua 沫若詩話
pages    1  2     prev  | next