Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Chen Yinke 陳寅恪, 1890-1969

pages    1     prev  |  next
Chen Yinke wannian shiwen ji qita 陳寅恪晚年詩文及其他 : 與余英時先生商榷
Chen Yinke xiansheng lunji 陳寅恪先生論集
Chen Yinke xiansheng lunwenji 陳寅恪先生論文集
Hanliutang ji 寒柳堂集
Jinmingguan conggao chubian 金明館叢稿初編
Jinmingguan conggao erbian 金明館叢稿二編
Liu Rushi biezhuan 柳如是別傳
Lun Zaishengyuan 論再生緣
Qinfu yin jiaojian 秦婦吟校箋. [Qinfu yin 秦婦吟. 1974]
Shuxin ji 書信集. [Chen Yinke shuxin ji 陳寅恪書信集]
Sui-Tang zhidu yuanyuan lüelun gao 隋唐制度淵源略論稿
Sui-Tang zhidu yuanyuan lüelun gao 隋唐制度淵源略論稿
Sui-Tang zhidu yuanyuanlüe lungao 隋唐制度淵源略論稿
Tangdai zhengzhishi shulun gao 唐代政治史述論稿
Tangdai zhengzhishi shulun gao 唐代政治史述論稿
Tangdai zhengzhishi shulun gao 唐代政治史述論稿
Yuan Bai shijian zhenggao 元白詩箋證稿
Yuan Bai shijian zhenggao 元白詩箋證稿
Yuan Bai shijian zhenggao 元白詩箋證稿
pages    1     prev  |  next