Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Zhongguo shehui kexueyuan Jindaishi yanjiusuo 中國社會科學院近代史硏究所

pages    1     prev  |  next
Beiyang junfa 北洋軍閥, 1912-1928
Jidu zongjiao yu jindai Zhongguo 基督宗教與近代中國. Multi-aspect studies on Christianity in modern China
Taipingjun beifa ziliao xuanbian 太平軍北伐資料選編
pages    1     prev  |  next