Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Hu Shi 胡適, 1891-1962

pages    1  2     prev  | next
Baihua wenxueshi 白話文學史
Baihua wenxueshi 白話文學史
Changshiji 嘗試集. Quguoji 去國集
Dai Dongyuan de zhexue 戴東原的哲學
The Development of the Logical Method in Ancient China = Xian Qin mingxueshi 先秦名學史
Hu Shi wencun 胡適文存. [Hu Shi lunxue jinzhu di 1 ji 胡適論學近著第1集]
Hu Shi xuanji 胡適選集
Huainan wang shu : Zhonggu sixiangshi de yi zhang 淮南王書 : 中古思想史的一章
Liang Rengong Hu Shi zhi xiansheng shending yanjiu guoxue shumu 梁任公胡適之先生審定硏究國學書目
Lidai mingjia baihua ci xuan 歷代名家白話詞選
Lin Sen jinian ji 林森紀念集. [In memory of Lin-Sen]
Lu Chunqiu 魯春秋
Nanyou zayi 南遊雜憶
Qingzhu Hu Shi xiansheng liushiwusui lunwenji 慶祝胡適先生六十五歲論文集
      Studies presented to Hu Shih on his sixty-fifth birthday

Shenhui heshang yiji 神會和尚遺集
Sishi zishu 四十自述
Yibai'ershihui de Shuihu 一百二十回的水滸. [Shuihuzhuan 水滸傳]
Yibusheng ji 易卜生集
Zhang Boling yu Nankai 張伯苓與南開
Zhang Shizhai xiansheng nianpu 章實齋先生年譜
pages    1  2     prev  | next