Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Wang Guowei 王國維, 1877-1927

pages    1     prev  |  next
Changchunzhenren xiyouji zhu 長春真人西遊記注
Da Tang Sanzang qujing shihua 大唐三藏取經詩話
Guben Zhushu jinian jijiao dingbu 古本竹書紀年輯校訂補. [Zhushu jinian 竹書紀年]
Guben Zhushu jinian jijiao 古本竹書紀年輯校. Jinben Zhushu jinian shuzheng 今本竹書紀年疏證.
Huifeng cihua 蕙風詞話. Renjian cihua 人間詞話. Huifeng cihua xubian 蕙風詞話續編
Jiaozhu Renjian cihua 校注人間詞話
Menggu shiliao sizhong 蒙古史料四種
Renjian cihua ji pinglun huibian : Wang Guowei yanjiu ziliao 人間詞話及評論匯編 : 王國維硏究資料
Renjian Cihua xin zhu 人間詞話新註
Renjian Cihua 人間詞話
Shuijing zhujiao 水經注校
Shuxin 書信
Song Yuan xiqushi 宋元戲曲史
Song-Yuan xiqushi 宋元戲曲史
Wang Guantang xiansheng quanji 王觀堂先生全集
Wang Guowei shici jian jiao 王國維詩詞箋校
Wang Guowei xiansheng sanzhong 王國維先生三種
Wang Guowei xiqu lunwenji 王國維戲曲論文集
Wang Kuo-Wei's Jen-chien tz'u-hua : a study in Chinese literary criticism. [Renjian cihua 人間詞話]
Zhong Rong Shipin jiangshu 鍾嶸詩品講疏 ; Renjian cihua jiangshu 人間詞話講疏
pages    1     prev  |  next