Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Sima Qian 司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.

pages    1  2     prev  | next
Chen She shijia zhushi 陳涉世家註釋
Jiaokan Shiji jijie suoyin zhengyi zhaji 校刋史記集解索隱正義札記
Lidai shihuozhi jinyi 歷代食貨志今譯. Shiji pingzhunshu, Huozhi liezhuan, Hanshu shihuozhi 史記平准書, 貨殖列傳, 漢書食貨志
Records of the Grand Historian of China. [Shiji 史記. Selections. English]
Shiji guankui 史記管窺
Shiji Hanshu Rulin liezhuan shuzheng 史記漢書儒林列傳疏證
Shiji Hanshu zhubiao dingbu shizhong 史記漢書諸表訂補十種
Shiji huizhu kaozheng 史記會注考證. [Shiki kaichū kōshō 史記會注考證. Chinese]
Shiji jinghualu 史記菁華錄 [Shiji 史記. Selections]
Shiji jinzhu 史記今註
Shiji jiuzhu pingyi 史記舊註平義
Shiji lunwen 史記論文
Shiji renming suoyin 史記人名索引
Shiji Tianguanshu hengxingtu kao 史記天官書恒星圖考
Shiji Tianguanshu jinzhu 史記天官書今註
Shiji xinzheng 史記新證
Shiji xuan 史記選
Shiji zhengyi yiwen jijiao 史記正義佚文輯校
Shiji zhiyi 史記志疑. [Shiji 史記]
Shiji zhongmu ji 史記冢墓記
pages    1  2     prev  | next