Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Lu Shen 陸深, 1477-1544

pages    1     prev  |  next
Chuanyilu 傳疑錄. Yanshan zuanlu 儼山纂錄
Jintai jiwen 金臺紀聞. Chunyutang suibi 春雨堂隨筆. Yuanfengtang manshu 願豐堂漫書. Yanxianlu 燕閒錄
Lidai gongju zhi 歷代貢舉志. Lidai wuju kao 歷代武舉考. Gongju xulüe 貢舉叙略. Kechang tiaoguan 科場條貫. Xueke kaolüe 學科考略. Luchuan jishi 臚傳紀事
Pinghulu 平胡錄. Pinghanlu 平漢錄. Pingwulu 平吳錄. Pingxialu 平夏錄. Yunnan jiwu chaohuang 雲南機務鈔黄
Ru Shu ji 入蜀記. Shudu zachao 蜀都雜抄. Yibu tanzi 益部談資
Yanshan waiji : wai sanzhong 儼山外集 : 外三種. Gujin shuohai 古今說海
      Shaoshishanfang bicong zhengji 少室山房筆叢正集. Dunyin zalu 鈍吟雜錄

Yeji 野記. Xishan yuhua 谿山餘話. Tingcanlu zhaichao 停驂錄摘抄. Shishuo jiuzhu 世說舊注
Yutang manbi 玉堂漫筆
pages    1     prev  |  next