Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Chen Qiaoyi 陳橋驛

pages    1     prev  |  next
Lixue xinlun : Shuijingzhu yanjiu zhi san 酈學新論 : 水經注研究之三
Shaoxing difang wenxian kaolu 紹興地方文獻考錄
Shaoxing shihua 紹興史話
Shuijingzhu 水經注
Shuijingzhu 水經註. [Shuijing 水經. 2001]
Shuijingzhu shu 水經注疏. [Shuijing 水經. 1989]
Shuijingzhu yanjiu 水經注研究 [Shuijing 水經. 1985]
Zhejiang dili jianzhi 浙江地理簡志
Zhejiang Sheng dili 浙江省地理
pages    1     prev  |  next