Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Moule, A. C. (Arthur Christopher), 1873-1957

pages    1     prev  |  next
1550 nian qian de Zhongguo Jidujiaoshi 一五五〇年前的中國基督教史. [Christians in China before the year 1550. Chinese]
The Christian monument at Si An Fu. [Daqin jingjiao liuxing Zhongguo bei kaozheng 大秦景教流行中國碑考證. English & Chinese]
Christians in China before the year 1550
pages    1     prev  |  next