Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Ōmura Seigai 大村西崖, 1868-1927

pages    1     prev  |  next
Tōyō bijutsushi 東洋美術史
Zhongguo meishu shi 中國美術史. [Shina bijutsushi chōsohen 支那美術史彫塑編. Chinese]
Zhongguo meishu shi 中國美術史. [Tōyō bijutsushi 東洋美術史. Chinese]
Zhongguo wenrenhua zhi yanjiu 中國文人畫之研究. [Bunjinga no fukkō 文人畫の復興. Chinese]
pages    1     prev  |  next