Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Lin Jianping 吝建平

pages    1     prev  |  next
Guangming qian de zhaimen: jindai Jidu xinjiao zai Hua mangren jiaoyu yanjiu 光明前的窄門 : 近代基督新教在華盲人教育研究. [The Narrow Gate before the Brightness: Protestant education for the blind in China]
pages    1     prev  |  next