Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Zhongguo di 1 lishi dang'anguan 中國第一歷史檔案館

pages    1  2     prev  | next
Aomen lishi ditu jingxuan 澳門歷史地圖精選
Choubi oucun 籌筆偶存 : Yihetuan shiliao 義和團史料
Guangzhou lishi ditu jingcui 廣州歷史地圖精粹
Kangxi qiju zhu 康熙起居注
Kangxi tongyi Taiwan dang'an shiliao xuanji 康熙統一台灣檔案史料選輯
Kangxichao Hanwen zhupi zouzhe huibian 康熙朝漢文硃批奏摺彙編
Kangxichao Manwen zhupi zouzhe quanyi 康熙朝滿文朱批奏折全譯
Ming-Qing dang'an yu lishi yanjiu lunwenxuan 明清檔案與歷史研究論文選, 1994.10-2004.10
Ming-Qing shiqi Aomen wenti dang'an wenxian huibian 明清時期澳門問題檔案文獻匯編
Qianlong Xiyu zhantu midang huicui 乾隆西域戰圖秘檔薈萃
      Commissioned-painting documents of Western-regions in Qing Qianlong dynasty

Qing zhong qianqi Xiyang Tianzhujiao zai Hua huodong dang'an shiliao 清中前期西洋天主教在華活動檔案史料
Qingdai dang'an shiliao congbian 清代檔案史料叢編
Qingdai diwang lingqin 清代帝王陵寢
Qingdai dizu boxue xingtai 清代地租剝削形態
Qingdai nongmin zhanzhengshi ziliao xuanbian 清代農民戰爭史資料選編
Qingdai waiwubu Zhong-Ao guanxi dang'an jingxuan 清代外務部中奧關係檔案精選. Ausgewählte Archivdokumente des Außenministeriums der Qing-Dynastie über die Beziehungen zwischen China und Österreich
Qingdai Zhong-Liu guanxi dang'an xuanbian 清代中琉關係檔案選編
Qingdai Zhong-Liu guanxi dang'an xubian 清代中琉關係檔案續編
Qingmo jiao'an 清末教案
Shengjing xingbu yuandang 盛京刑部原檔. [Shengjing yuandang 盛京原檔. Selections]
pages    1  2     prev  | next