Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Huang Shijian 黃時鑒

pages    1     prev  |  next
Dong Xi yang kao meiyue tongji zhuan 東西洋考每月統記傳. [East-West monthly magazine]
Dong-Xi jiaoliu luntan 東西交流論譚
Dong-Xi jiaoliu luntan. Di'erji 東西交流論譚. 第二集
Dong-Xi jiaoliushi lungao 東西交流史論稿
Li Madou shijie ditu yanjiu 利瑪竇世界地圖研究. [Kunyu wanguo quantu 坤輿萬國全圖]
Shijiu shiji Zhongguo shijing fengqing : sanbailiushi hang 十九世紀中國市井風情 : 三百六十行
      Customs and conditions of Chinese city streets in 19th century : 360 professions in China

pages    1     prev  |  next