Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Wang Ermin 王爾敏

pages    1     prev  |  next
Huaijun zhi 淮軍志
Qingji binggongye de xingqi 清季兵工業的興起
Qingji junshi shi lunji 清季軍事史論集
Shanghai gezhi shuyuan zhilüe 上海格致書院志略
Wan Qing zhengzhi sixiang shilun 晚清政治思想史論
Zhongguo jindai sixiang shilun 中國近代思想史論
Zhongguo wenxian Xiyi shumu 中國文獻西譯書目. A bibliography of Western translations of Chinese works
pages    1     prev  |  next