Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Sui Shusen 隋樹森, 1906-1989

pages    1     prev  |  next
Gushi shijiushou jishi 古詩十九首集釋
Leiju mingxian Yuefu qunyu 類聚名賢樂府羣玉
Liyuan anshi Yuefu xinsheng 梨園按試樂府新聲
Yuan quxuan wai bian 元曲選外編
Yuanquxuan waibian jiaokanji 元曲選外編校勘記
Yuanquxuan waibian 元曲選外編
Yuanren zaju xushuo 元人雜劇序說 [Genjin zatsugeki josetsu 元人雜劇序說. Chinese]
Zhongguo wenxue gaishuo 中國文學概說. [Shina bungaku gaisetsu 支那文學概說. Chinese]
pages    1     prev  |  next