Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Li Zhizao 李之藻, 1565-1630

pages    1     prev  |  next
Ding Ju suanfa 丁巨算法. Tongwen suanzhi qianbian 同文算指前編
Huanyou quan 寰有詮. [De Coelo et Mundo. De caelo. Chinese]
Huanyou quan 寰有詮. [Traité de l'univers. De caelo. BnF Chinois 3384]
Hungai tongxian tushuo 渾蓋通憲圖說
Hungai tongxian tushuo 渾蓋通憲圖說. [JapSin II, 58]
Hungai tongxian tushuo 渾蓋通憲圖說. Jianpingyi shuo 簡平儀說
Hungai tongxian tushuo 渾蓋通憲圖說. [BAV Barb. Or. 142 (3-4-5-6-7)]
Li Zhizao xinfeng Tianzhujiao de yuanyou tankao 李之藻信奉天主教的緣由探考
Li Zhizao yanjiu 李之藻研究
Mingli tan shilun 名理探十倫. [Les dix catégories de la logique. BnF Chinois 3414]
Mingli tan 名理探
Mingli tan 名理探
Mingli tan 名理探. [Jap-Sin II, 1]
Mingmo Tianzhujiao sanzhu shiwen jianzhu : Xu Guangqi, Li Zhizao, Yang Tingyun lunjiao wenji 明末天主教三柱石文箋注 : 徐光啟, 李之藻, 楊廷筠論教文集
Minjia sanding Yijing zhengwen 閔家三訂易經正文. [Jap-Sin I, 7]
Taixi shuifa 泰西水法. [Taisei suihō 泰西水法. mss.]
Tianxue chuhan 天學初函
Tianzhu shiyi 天主實義
Tongwen suanzhi 同文算指. [Jap-Sin II, 11]
Yuanrong jiaoyi 圜容較義. [Jap-Sin II, 14. ; Barb. Or. 143 (6)]. [Huanrong jiaoyi 圜容較義]
pages    1     prev  |  next