Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Sun Xingyan 孫星衍, 1753-1818

pages    1  2     prev  | next
Dainange ji 岱南閣集
Fangmaoshanren shilu 芳茂山人詩錄
Han liqi zhidu 漢禮器制度. Hanguan jiuyi 漢官舊儀. Han jiuyi 漢舊儀. Fuhou gujin zhu 伏侯古今注. Duduan 獨斷. Hanyi 漢儀
Hanguan liuzhong 漢官六種
Hanguan liuzhong 漢官六種. Dongguan Hanji 東觀漢記
Hanguanyi 漢官儀. Hanguan dianzhi yishi xuanyong 漢官典職儀式選用. Hanguan 漢官
Huanyu fang beilu 寰宇訪碑錄
Jianli Fu boshi shimo 建立伏博士始末. Huidian jianminglu 會典簡明錄
Jingji jinshi kao 京畿金石考
Jingji jinshi kao 京畿金石考
Lianshiju cangshuji 廉石居藏書記 : 内外篇. Banzhanzhai tiba 半氈齋題跋
Pingjinguan jiancangji 平津館鑒藏記. Pingjinguan jiancangji buyi 平津館鑒藏記補遺. Pingjinguan jiancangji xubian 平津館鑒藏記續編
Pingjinguan wengao 平津館文稿
Sanfu huangtu 三輔黄圖. Sanfu jiushi 三輔舊事. Sanfu gushi 三輔故事. Liangjing xinji 兩京新記
Shangshu jinguwen zhushu 尚書今古文注疏. [Shujing 書經]
Shangshu jin-guwen zhushu 尚書今古文注疏
Shijing kao 石經考. Han shijing canzi kao 漢石經殘字考. Wei santi shijing yizi kao 魏三體石經遺字考
Shuya 蜀雅. Jishang tingyun ji 泲上停雲集. Tongren changheshi ji 同人唱和詩集
Sunshi citang shumu 孫氏祠堂書目
Sunzi 孫子. Sunzi shijia zhu 孫子十家註
pages    1  2     prev  | next