Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Yoshikawa Kōjirō 吉川幸次郎, 1904-1980

pages    1     prev  |  next
Chūgoku bungakuhō 中國文學報 = Journal of Chinese literature
An introduction to Sung poetry
Shin Tōshi sen 新唐詩選
Sōshisen 宋詩選. [Sō shisen. Sō shi sen]
Yuan zaju yanjiu 元雜劇研究. [Gen zatsugeki kenkyū 元雜劇研究. Chinese]
pages    1     prev  |  next