Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Huang Zongxi 黄宗羲, 1610-1695

pages    1  2     prev  | next
Donglin shimo 東林始末. Donglin benmo 東林本末. Xichao zhongjie sichen zhuan 熹朝忠節死臣傳. Bixuelu 碧血錄. Fushe jishi 復社紀事. Hongguangchao weidonggong weihou ji danghuo jilüe 宏光朝偽東宮偽后及黨禍紀略. Taicunlu jibian 汰存錄紀辨
Heyuanji 河源記. Jinshuijing 今水經. Kunlun heyuan kao 崑崙河源攷
Huang Lizhou shiji 黄棃洲詩集. [Nanlei shili 南雷詩曆]
Huang Lizhou wenji 黃梨洲文集
Huang Zongxi Nanlei zazhu gaozhenji : fushiwen 黄宗羲南雷雜著稿真跡 : 附釋文
Huang Zongxi quanji 黄宗羲全集
Jiashen chuanxin lu 甲申傳信錄. Hongguang shilu chao 弘光實錄鈔
Jieben Mingru xue'an 節本明儒學案
Jieben Song-Yuan xue'an 節本宋元學案
Jinshi sanli 金石三例
Jinshi sanli 金石三例
Jinshi yaoli 金石要例. Jinshi libu 金石例補. Jinshi dingli 金石訂例
Lidai jiazi kao 歷代甲子考. Gaiyuan kaotong 改元考同. Yinianbiao 疑年表. Sanguo jinianbiao 三國紀年表
Ming ruxue'an 明儒學案
Ming wenhai 明文海
Mingru xue'an 明儒學案
Mingyi daifang lu daodu 明夷待訪錄導讀. [Mingyi daifang lu 明夷待訪錄]
Mingyi daifang lu 明夷待訪錄
Mingyi daifang lu 明夷待訪錄
Mingyi daifang lu 明夷待訪錄
pages    1  2     prev  | next