Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Missions--China--History

pages    1  2  3    prev | next
Jidujiao yu Ming-Qing ji Zhongguo shehui : Zhong-Xi wenhua de tiaoshi yu chongzhuang 基督教與明清際中國社會 : 中西文化的調適與衝撞
Jidujiao zai Zhongguo bensehua : lunwenji 基督教在中國本色化 : 論文集
Jidujiaoshi 基督教史
Jindai Tianzhujiao zai Hua chuanbo shi lunji 近代天主教在華傳播史論集
Li Madou Zhongguo chuanjiaoshi 利瑪竇中國傳教史. [Li Madou quanji 利瑪竇全集 : 1-2]
      De Christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Jesu. Chinese

The Liberating gospel in China : the Christian faith among China's minority peoples
Lutherans on the Yangtze : a centenary account of the Missouri Synod in greater China, 1913-2013 = (Jangtzee Lutheraner)
La lutte autour de la liturgie chinoise aux XVIIe et XVIIIe siècles
The Middle Kingdom : a survey of the geography, government, literature, social life, arts, and history of the Chinese empire and its inhabitants
The Middle Kingdom : a survey of the geography, government, literature, social life, arts, and history of the Chinese empire and its inhabitants
Missionary approaches and linguistics in mainland China and Taiwan
A new history of Christianity in China
L' opera Salesiana in Cina : cenno storico
Péking : histoire et description
Reference guide to Christian missionary societies in China : from the sixteenth to the twentieth century
A retrospect
Shenti, linghun, ziran : Zhongguo Jidujiao yu yiliao, shehui shiye yanjiu 身體 • 靈魂 • 自然 : 中國基督教與醫療, 社會事業研究
Shitu zuji : Jiduzongjiao chuan Hua quanshi tuji 使徒足跡 : 基督宗教傳華全史圖集
Tianzhujiao zai Hua chuanjiaoshi ji 天主教在華傳教史集. [History of Catholic missions in China]
La troisième mort des missions de Chine, 1773-1838
pages    1  2  3    prev | next