Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Esen Tayishi [Ėsėn Taĭsh, Khan: Yexian 也先], d. 1455

pages    1     prev  |  next
Pitailu 否泰錄. Beishilu 北使錄. Zhengtong linronglu 正統臨戎錄. Beizheng shiji 北征事蹟. Zhengtong beishou shiji 正統北狩事蹟
pages    1     prev  |  next