Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Neo-Confucianism

pages    1  2  3    prev | next
Neo-Confucianism in history
Ou-yang Hsiu : an eleventh-century Neo-Confucianist. [Ouyang Xiu de zhixue yu congzheng 歐陽修的治學與從政. English]
Le philosophe Tchou Hi : sa doctrine, son influence. [Variétés sinologiques ; 6]
Reflections on things at hand : the Neo-Confucian anthology [Jinsilu 近思錄. English]
The religious thought of Chu Hsi
Rujia zhexue de tixi 儒家哲學的體系. Rujia zhexue de tixi xubian 儒家哲學的體系續編
Shiyuan yulu 適園語錄. Yizhai jingshuo 毅齋經說. Shuixi huiyu 水西會語. Shuixi dawen 水西答問. Ergu dushu ji 二谷讀書記. Xiyin shuyuan xuyan 惜陰書院緖言. Baishui zhiwen 白水質問
Songxue gaiyao 宋學概要
Songxue 宋學
The trouble with Confucianism
The Tung-lin Shu-yüan and its political and philosophical significance
Two Chinese philosophers : the metaphysics of the brothers Ch'eng
Wang Shouren 王守仁
Wang Shouren 王守仁
Wang Wenchenggong quanshu 王文成公全書 [Works. 1934]
Xu Jinsilu 續近思錄. [Jinsilu 近思錄]
Xuanru pinglin 玄儒評林
Xue Wenqing Gong dushulu 薛文清公讀書錄. Baisha yuyao 白沙語要. Fengshan Zhang xiansheng yulu 楓山章先生語錄
Yangming xue 陽明學
Yangming xuezhuan 陽明學傳
pages    1  2  3    prev | next