Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catholic Church--China--18th century--Apologetic works--Sources

pages    1     prev  |  next
Guizhen ji 歸真集. [ZKW 111894B]
Hunpei xunyan 婚配訓言. [ZKW 92176B]
Juesi lu 覺斯錄
Jüesi lu 覺斯錄. [Jap-Sin I, 165.d]
Quanzhen zhiwang 詮真指妄. [ZKW 95797B]
Quanzhen zhiwang 銓真指妄 [ZKW 95798B]
Shengshi churao 盛世芻蕘. [Jap-Sin I, 149. BnF 7052]
Tianzhu shengjiao kouduo 天主聖教口鐸. [ZKW 95853B]
Xichao chongzheng ji 熙朝崇正集. [BnF Chinois 7066]. Minzhong zhugong zeng Taixi zhu xiansheng shi chuji 閩中諸公贈泰西諸先生詩初集
Xinjing jieshi 信經解釋. [ZKW 95601B]
Xiwang leiyan 息妄類言
pages    1     prev  |  next